สาขาเทคโนโลยีการผลิต 

Call us: 02 942 6800 ต่อ 5060 

 Email us: wasana.t@chandra.ac.th

TCAS รอบ 5 รับตรงอิสระ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 1 มิ.ย. - 8 ก.ค. 61

รับสมัครภาคนอกเวลา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ภาคนอกเวลาราชการแล้วตั้งแต่ วันที่ 2 เม.ย. - 19 ก.ค. 61

TCAS รอบ 4 รับตรงอิสระ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ วันที่ 16 พ.ค. - 30 พ.ค. 61

TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระบบ TCAS รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (ทปอ)

Design by: www.diablodesign.eu