ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมร่วมกับชาวบ้าน ต.บ้านเชี่ยน

    วันที่ 31 ส.ค.2562 - 1 ก.ย.2562 ศ.ดร.พรรณี บัวเล็ก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมร่วมกับชาวบ้าน ต.บ้านเชี่ยน สำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดเป็นประเด็นการวิจัย โดย ผศ.ดร. พีรชัย กุลชัย วิทยากร ร่วมวิพากษ์ และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ทั้งนี้ มีชาวบ้าน ผู้นำท้องถิ่น นายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 80 คน  ณ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 

    ประมวลภาพกิจกรรม : คลิกที่นี่

    © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

    Main Menu

    Free Joomla! templates by AgeThemes