ที่อยู่:  คณะวิทยาศาสตร์ (อาคาร 26)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก 
  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร 
  กรุงเทพฯ 10900

  เบอร์โทร: 02-942-5800,02-942-6800 ต่อ 5006-5008,5092

    sci@chandra.ac.th

   

  www.sci.chandra.ac.th/

  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes