ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน
                   หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

  ปนัดดา  สุขสุวรรณ
  ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
  สถานที่ : ชั้น 2
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

  IP-Phone : 5095          

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

  มลฤดี  โตษณีย์
  ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
  สถานที่ : ชั้น 2 (งานสารบรรณ)
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

  IP-Phone  : 5006          

  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ

   

  โศภิต  ทองคำ
  ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
  สถานที่ : ชั้น 2 (งานพัสดุ)
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

  IP-Phone : 5007          

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

  ภัทราวรรณ  ธัญธนาพงษ์
  ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
  สถานที่ : ชั้น 2
  (งานประกันคุณภาพการศึกษา)
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

  IP-Phone : 5008          

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

   

  สุพรรณา พราวแดง
  ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
  สถานที่ : ชั้น 1 (งานวิชาการ)
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

  IP-Phone : 5050          

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

   

  ศศิพิมพ์  อ่อนรักษ์
  ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
  สถานที่ : ชั้น 1 (งานวิชาการ)
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

  IP-Phone : 5051          

  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

  ประภาพันธ์ สาคร
  ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
  สถานที่ : ชั้น 1 (งานศูนย์ฝึกฯ)
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

  IP-Phone : 5051          

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

   

  อทิพันธ์ ศรีโพธิ์
  ปฏิบัติงาน : สำนักงานคณบดี
  สถานที่ : ชั้น 2  (งานกิจการฯ)
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

  IP-Phone : 5094          

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

   

     สมชาย ทองคำ
     ปฏิบัติงาน :
     สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
     สถานที่ : ชั้น 6 
     ที่ตั้ง : อาคารเกษตร

     IP-Phone :  5071        

  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา (เคมี)

   

  อรทัย  พลหงษ์
  ปฏิบัติงาน :
  สาขาวิชาเคมี (ค.บ.)
  สถานที่ :  ชั้น 3
  ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

  IP-Phone : 5167       

  Page 1 of 3

  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes