ศูนย์การเรียนรู้ STEM

   

  คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ STEM

  อาจารย์ ประธานกรรมการ (หัวหน้าศูนย์)
  อาจารย์ รองประธานกรรมการ
  อาจารย์ กรรมการ
  อาจารย์ เลขานุการ
  นางสาว ผู้ช่วยเลขานุการ

  คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ STEM

  • คำสั่ง ....../2560

   

  Fan page ศูนย์การเรียนรู้ STEM

  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes