แนวปฏิบัติและคำร้องสำหรับนักศึกษา


  งานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์


  แนวปฏิบัติการขอลงทะเบียนเรียน (นอกระบบ) 


  แนวปฏิบัติการขอยกเว้นรายวิชา

  • แบบฟอร์มขอเทียนโอน-ยกเว้นรายวิชา ".PDF" / ".DOCX"
  • แบบฟอร์มขอยกเว้นการเรียนจากการศึกษาตามอัธยาศัย ".PDF" / ".DOCX"
  • หลักเกณฑ์การดำเนินการเทียบยกเว้นรายวิชาจากการศึกษาตามอัธยาศัย "คลิกที่นี่"
  • หลักเกณฑ์การดำเนินการเทียนโอน-ยกเว้นรายวิชา "คลิกที่นี่"


  แบบคำร้องอื่นๆ 

  • คำร้องขอเทียบวิชาที่ลงเรียน เป็นวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร "คลิกที่นี่"
  • คำร้องขอสอบปลายภาคเรียน "คลิกที่นี่"
  • คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา กรณี I/FM "คลิกที่นี่
  • คำร้องขอให้รับรองผลการเรียน (กรณีให้รับรองผลการเรียน ตามแบบฟอร์มหน่วยงานอื่น)  "คลิกที่นี่"
  • แบบฟอร์มคำร้องขอเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ "คลิกที่นี่"
  © คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม © Copyright 2018@ Joomla Templates by JoomDev ©Designed and developed by : Kallaya Chomklin

  Main Menu

  Free Joomla! templates by AgeThemes