อัตราค่าลงทะเบียน (Registration rate)

    บทความผลงานวิจัย นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีครั้งที่ 2

       (ค่าลงทะเบียน บทความละ 2,000 บาท , ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 500 บาท) 

    สามารถโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา ชื่อบัญชี นายสมชาย ปราการเจริญ และ นายพัทธดนย์ สุขพันธุ์ เพื่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

         เลขที่บัญชี 860-0-10803-9

    ส่ง email สำหรับส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

  วิธีการชำระเงิน

    ชำระเงินภายหลังจากได้รับการตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดย

 **โอนชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ***

    1. โอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 860-0-10803-9 ชื่อบัญชี "นายสมชาย ปราการเจริญ และ นายพัทธดนย์ สุขพันธุ์ เพื่อการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลอาญา 
          

    2. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดส่งหลักฐานการชำระเงินและแบบฟอร์มการโอนเงินที่ได้รับการตอบรับ พร้อมชื่อ-สกุล มายัง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  
    3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้