ระบบบริการยืม-คืนทรัพยากรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เวลาปัจจุบัน: วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
เวลาเปิดบริการ: จันทร์-ศุกร์ 9.00-16.30, อา 9.00-16.30
ติดต่อ: 02-942-6800 ต่อ 5023

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ประชาสัมพันธ์ เรื่องอาหารต้านโรคภูมิแพ้และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงแอปพลิเคชันสอนเกมกระดานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการออกกำลังกายแบบไม่ต้องเข้าฟิตเนสการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สต๊อปโมชันแบบเคลย์เมชันเพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมเมือง พ.ศ.2560การพัฒนาผลงานสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง เพื่อการเตรียมความพร้อมการวาดภาพดิจิทัลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย แนะนำสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษมโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมการพัฒนาสื่อการสอน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการสร้างงานด้านแอนิเมชัน 3 มิติการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียสำหรับการสอน รายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานมัลติมีเดียการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการขับขี่รถจักรยายนต์บิ๊กไบค์ที่ถูกต้องและปลอดภัยการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย โครงการพระราชดำริฝนหลวง โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน