เราสนับสนุนให้ผู้อ่านสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการเผยแพร่สำหรับวารสารนี้ ใช้ลิงค์ลงทะเบียน Register  ที่ด้านบนของหน้าแรกสำหรับวารสาร การลงทะเบียนนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับสารบัญทางอีเมลสำหรับวารสารใหม่แต่ละฉบับ รายการนี้ยังช่วยให้วารสารเพื่อเรียกร้องการสนับสนุนหรือผู้อ่านระดับหนึ่ง ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของวารสารซึ่งรับรองว่าผู้อ่านจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของพวกเขาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal. This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal. This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership. See the journal's Privacy Statement, which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes.