1.
วีระศิริวัฒน์ส. การพัฒนาหุ่นยนต์วีลแชร์ควบคุมด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์ไร้สาย. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University [Internet]. 29Jul.2018 [cited 25Jun.2019];28(4):17. Available from: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/32