[1]
วีระศิริวัฒน์ส., “การพัฒนาหุ่นยนต์วีลแชร์ควบคุมด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์ไร้สาย”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, vol. 28, no. 4, p. 17, Jul. 2018.