วีระศิริวัฒน์ส. (2018) “การพัฒนาหุ่นยนต์วีลแชร์ควบคุมด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์ไร้สาย”, Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), p. 17. Available at: http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/32 (Accessed: 25June2019).