วีระศิริวัฒน์ส. การพัฒนาหุ่นยนต์วีลแชร์ควบคุมด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์ไร้สาย. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, v. 28, n. 4, p. 17, 29 jul. 2018.