วีระศิริวัฒน์ส. (2018). การพัฒนาหุ่นยนต์วีลแชร์ควบคุมด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์ไร้สาย. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University, 28(4), 17. Retrieved from http://www.sci.chandra.ac.th/journal/index.php/stJn/article/view/32