[1]
วีระศิริวัฒน์ส. 2018. การพัฒนาหุ่นยนต์วีลแชร์ควบคุมด้วยเสียงผ่านอุปกรณ์ไร้สาย. Science Journal Chandrakasem Rajabhat University. 28, 4 (Jul. 2018), 17.