Powered by EverLive.net

รับสมัครนักศึกษาใหม่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ #9

อาจารย์สายสุณี ประดับนาค รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะวิทยาศาตร์ รับมอบเงินสนับสนุนโครงการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มจษ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการสอนแบบมัลติมีเดีย วันที่ 15-16 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นักแบดมินตันทีมชาติไทย ที่กำลังเตรียมทีมฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันรายการนานาชาติ ได้เข้ามาทำการทดสอบดัชนีความแข็งแรงแบบเคลื่อนที่ (dynamic strength index)