Powered by EverLive.net

เสวนา เรื่อง ระบบสุริยะใหม่ Trappist-1 ที่มีดาวเคราะห์คล้ายโลก

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา หัวข้อเรื่อง
Open Your World to New: Neutron Monitor at the South Pole and NASA Exoplanet Achive

ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 นี้
เวลา 09:00 - 16:30น.
ณ ห้องประชุุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 2 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การสนทนามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ค่ะ ดร.วราภรณ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินงานตลอดการเสวนา

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาฟิสิกส์ #5018 หรือโทรจองที่นั่งได้ที่ ดร.ไตรทศ ที่เบอร์มือถือ 081-373-6477