Powered by EverLive.net

เชิญชวนใส่ชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง ในทุกวันศุกร์

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ
ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมสืบสานและรักษาวัฒนธรรมไทย โดยการใส่ชุดผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง ในทุกวันศุกร์