การอบรมเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ฟ

จาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

เพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1zjil4OoKIyBj4qWa1WDJ0tz3k9RSndPN?usp=sharing 

 

การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟในระดับอุดมศึกษา

"TIPAROS CHALLENGE 2018 RISING STAR CHEF : HAPPY SEAFOOD"

เพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1ImiWPvTuwqFed4kvrijCh1AAiJCs5MD6?usp=sharing


สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ได้รับการสนับสนุน

จาก บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการเรียนสอน

เพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1OPCoc7MXdoGnXhaOlvZVuT3dmCtnxfXm?usp=sharing


โครงการมหาลัยเพื่อประชาชน โดยธนาคารออมสิน

เพิ่มเติมได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1hHH4N4xdrUGohGznqOJtJbGC6yhdZ0IU?usp=sharing 

 


งานเกษียณฯ

เพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1L8uNqShZmroYAziOLf8Ai3rleeFdR3iX?usp=sharing 

 


งานทำบุญวันวิทยาศาสตร์

เพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1gRcD1lei9up2xgoUDasAps5JzW7U9lqS?usp=sharing


 

งานบายศรี 2561

เพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/13ZGgBEkHD7Jsnlp2G50w4UK7Ya-sPAhx?usp=sharing


 

งานประกวดผัดไท

เพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1jwk4TZ1MUQxz3FOlKvZo4mquUO3EIavt?usp=sharing


 

งานไหว้ครู

เพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1FNWHWo0b4wf6piga0MuOBlIEuHIA2t-G?usp=sharing

 


อบรมแกะสลัก

เพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1d-h8rRikCarwzJyAP3EajCojnRUoHKZ5?usp=sharing

 


อบรม modern cuisine จังหวัดตรัง

เพิ่มเติมได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1z9TrgFHAN9ihc1UBg-p60d3WS4sbv1i4?usp=sharing