ภาพกิจกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนอบรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตร "การเพิ่มทักษะทางด้านการล้างเครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยเบื้องต้น" ณ อาคารอนุสรณ์ 10 ปี เกษตร จันทรเกษม วันที่ 23 พฤษภาคม 2562

ดูภาพทั้งหมด

CRU MiniRobot #8

โครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือก ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 “Green power plants , Student energy.” ประจำปี 2562

รายละเอียด

ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงาน ณ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปูเขตส่งออก วันที่ 27 มีนาคม 2562

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญเลี้ยงพระและพีธีระลึกถึงท่านอาจารย์เฉลิม ศรีสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ก4 อาคารอนุสรณ์ 10 ปีเกษตร จันทรเกษม วันที่ 27 มกราคม 2562

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

การแข่งขันหุ่นยนต์ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561
“ปัญญาประดิษฐ์จักรกลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไทยแลนด์ 4.0”

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้และสร้าง Internet of Thing กับ ESP32 Board ณ ห้องปฏิบัติการ ก5/3 เมื่อ 18 กันยายน 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพการประกวดแข่งขัน

สิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 7 "Thailand 4.0 Green power Plant" ประจำปี 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และไหว้ครู สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ดูภาพทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Internet of Things การสร้างระบบ IoT บน Raspberry Pi เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561

ดูภาพทั้งหมด