foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ข้อมูลการติดต่อ โทร 02 9426900-99 ต่อ 5050 facebook ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ส่งข้อความ crusci@gmail.com ความเป็นมา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

นักศึกษาชาย

 1. ผูกไทน์ของมหาวิทยาลัย,เข็มขัดมหาวิทยาลัย
 2. รองเท้าหนังสีดำเท่านั้น ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ
 3. กางเกงสแล็คเท่านั้น
 4. ต้องมีเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
 5. ทรงผมและหนวดเคราต้องไม่ยาวรุงรัง
 6. ไม่ทำสีผม สีฉูดฉาดที่เห็นเด่นชัด (เช่น แดง เขียว ฟ้า เทา ทอง น้ำเงิน น้ำตาลสว่าง)

 นักศึกษาหญิง

 1. เสื้อไม่รัดรูป
 2. กระโปรงไม่รัดรูป ไม่สั้น  และไม่เอวต่ำ
 3. รองเท้าไม่มีสีสัน ห้ามเปิดส้น และ ห้ามใส่รองเท้าผ้าใบ
 4. ต้องมีเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย สายสีดำ
 5. กระดุมเสื้อ,ตุ๊งติ๊ง,เข็มติดหน้าอกด้านซ้าย ตรามหาวิทยาลัย
 6. ไม่ทำสีผม สีฉูดฉาด ที่เห็นเด่นชัด  (เช่น แดง เขียว ฟ้า เทา ทอง น้ำเงิน น้าตาลสว่าง)

 นักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกต้องตามระเบียบในวันปฐมนิเทศ  หรือขาดปฐมนิเทศ  สาขาวิชาจะไม่จัดซ่อมปฐมนิเทศ และให้นักศึกษาดำเนินการยกเลิก (Drop) รายวิชาดังกล่าว

ข่าวสารด่วน

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ) หากนักศึกษาสนใจสามารถส่งเอกสารกลับมายังศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นี้


ืnew ขอเชิญ นักศึกษาและศิษย์เก่า ฝึกอาชีพ ณ ห้องประชุมกิจการนักศึกษา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รายละเอียดดังไฟล์แนบ