• ผลงานคนเก่งประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  การเรียนรู้กับเรานั้น สิ่งที่นักศึกษาต้องได้คือความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเห็นได้ จากผลงานของนักศึกษาของเรา "มาเรียนกับเราคุณได้มากกว่าความรู้เพราะเราจะดูแลคุณอย่างญาติมิตร"

 • ศิษย์เก่าของเรา ชาววิทย์คอมจันทรา

  จากเดือนเป็นปี จากรุ่นสู่รุ่น พวกคุณก็ยังถือว่าเป็นเลือดเหลืองเทา ชาววิทย์-คอม จันทรา พวกคุณคือผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมที่ทางเราช่วยกันบ่มเพาะให้คุณออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณ "เพราะคุณคือ วิทย์-คอม จันทรา"

 • บริการวิชาการ เพื่อนำชุมชนพัฒนา

  "เราคือคนของพระราชา ข้าของผ่อนดิน" ดังนั้นชุมชนก็คือครอบครัวของเรา เราพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม เพื่อยกระดับและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์


 • ประกาศกำหนดระยะเวลาสอบวิชาการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
 • 2017-10-21 14:20:24
 • สอบกลางภาค
 • 2018-01-18 09:58:56

  • น้องใหม่ไฉไลแบบนี้นี้เอง น้อง 37


  • ภาพกิจกรรมการรับน้องระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2560 เป็นภาพบรรยากาศที่สนุกสนานและอบอุ่น

   <อ่านต่อ>

  • น้องใหม่ไฉไลแบบนี้นี้เอง น้อง 37


  • ภาพกิจกรรมการรับน้องระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2560 เป็นภาพบรรยากาศที่สนุกสนานและอบอุ่น

   <อ่านต่อ>