• ผลงานคนเก่งประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

    การเรียนรู้กับเรานั้น สิ่งที่นักศึกษาต้องได้คือความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเห็นได้ จากผลงานของนักศึกษาของเรา "มาเรียนกับเราคุณได้มากกว่าความรู้เพราะเราจะดูแลคุณอย่างญาติมิตร"

  • ศิษย์เก่าของเรา ชาววิทย์คอมจันทรา

    จากเดือนเป็นปี จากรุ่นสู่รุ่น พวกคุณก็ยังถือว่าเป็นเลือดเหลืองเทา ชาววิทย์-คอม จันทรา พวกคุณคือผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมที่ทางเราช่วยกันบ่มเพาะให้คุณออกไปสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณ "เพราะคุณคือ วิทย์-คอม จันทรา"

  • บริการวิชาการ เพื่อนำชุมชนพัฒนา

    "เราคือคนของพระราชา ข้าของผ่อนดิน" ดังนั้นชุมชนก็คือครอบครัวของเรา เราพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริม เพื่อยกระดับและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์