คณะกรรมการอำนวยการ (Steering committee)

Asst.Prof.Amnat Sawatnatee, Ph.D.               Chandrakasem Rajabhat University

Asst.Prof.Saichol Chudjuarjeen, Ph.D.            Rajamangala University of Technology Krungthep

Nattakarn Suwantara, Ph.D.                         Bangkok Suvarnabhumi University

Assoc.Prof.Prasert Pinprathomrat, Ph.D.        Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Asst.Prof.Paisan Burinwattana                      Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

Assoc.Prof.Piya Kovintavewat, Ph.D.             Nakhon Pathom Rajabhat University

Assoc.Prof.Phayung Meesad, Ph.D.               King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Assoc.Prof.Siri Poopongwatana                     Ratchaphruek University

Tanapan Pattamarnon, Ph.D.                       Thaksin University

Assoc.Prof.Doungporn  Pupaka, Ph.D.           RajabhatRajanagarindra University

Asst.Prof.Wallaya Chupradist, Ph.D.              Southeast Bangkok College

Asst.Prof.Arom  Tattawasart, Ph.D.               Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 


 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Paper reviewer)

Asst.Prof. Kiadtipong Yordyiamkrae                  Chandrakasem Rajabhat University

Assoc.Prof.Saroj Pullteap, Ph.D.                       Silpakorn University

Asst.Prof. Rungtiva Saosing, Ph.D.                   Rajamangala University of Technology Krungthep

Assoc.Prof.Wasun Khan-Am                             Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Asst.Prof.Natnarong Jaturat, Ph.D.                   Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Asst.Prof.Nongluk Promthong, Ph.D.                 Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Kanokporn Chaiprasit, Ph.D.                            Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Aryut Raengthong, Ph.D.                                 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

        Asst. Prof.Pinthusorn Pasanajaro                      Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

        Asst.Prof.Wasutida  Nurittamont, Ph.D.             Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

Adirek Yaowong, Ph.D.                                    Rajabhat Rajanagarindra University

Assoc.Prof.Tawatchai Ngamsantiwong               King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Assoc.Prof.Suchada Ratanakongnet                   King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Asst.Prof.Montean Rattanasiriwongwut, Ph.D.     King Mongkut's University of Technology North Bangkok

Sudasawan Ngammongkolwong, Ph.D.              Southeast Bangkok College

Sarun Nakthanom, Ph.D.                                  North Bangkok University

        Pakpoom Mookdarsanit, Ph.D.                          Chandrakasem Rajabhat University

        Lawankorn Mookdarsanit, Ph.D                        Chandrakasem Rajabhat University

        Suwimol Jungjit, Ph.D.                                    Thaksin University 

        Kanida Sinmai, Ph.D.                                      Thaksin University 

        Asst.Prof.Prawit  Puddhanon                           Rajamangala University of Technology Tawan-ok

        Maneerat Paranan, Ph.D.                               Rajamangala University of Technology Tawan-ok

 


 วิทยากรทั่วไป (General-Chair)

Assoc.Prof.Somchai Prakancharoen, Ph.D.      Chandrakasem Rajabhat University

Niyom Suthalueng                                       Chandrakasem Rajabhat University

Phairoj Samutrak, Ph.D.                               Chandrakasem Rajabhat University

Boonchom Sudjit                                         Rajamangala University of Technology Tawan-ok